2008 ஜூன் ஞானத்திருவடி | நீத்தார் பெருமை திருக்குறள் அதிகாரம் 3 விளக்கவுரை

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி   தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை சர்வதாரி – 1 ஆனி – 3 விலை : ரூ.10/ நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்தசதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… 2008 ஜூன் ஞானத்திருவடி | நீத்தார் பெருமை திருக்குறள் அதிகாரம் 3 விளக்கவுரைRead more

மே 2009 | ஞானத்திருவடி | திருக்குறள் தீவினை அச்சம் சித்தர்கள் வழிபாட்டின் நன்மைகள்

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி  தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை விரோதி வைகாசி   விலை : ரூ.10/ நிறுவனர் , சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக சுவாமிகள் உள்ளடக்கம் 1.… மே 2009 | ஞானத்திருவடி | திருக்குறள் தீவினை அச்சம் சித்தர்கள் வழிபாட்டின் நன்மைகள்Read more

ஞானத்திருவடி (ஏப்ரல் 2009) | திருக்குறள் – வெஃகாமை | புண்ணிய செயல்கள் எவை?

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி உள்ளடக்கம் 1. திருக்குறள் – வெஃகாமை …….. 2. புண்ணிய செயல்கள் …….. 3. ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்-தொடர் ……… 4. மகான் கடுவெளிச்சித்தர் ஆசிநூல்- V.T.பரணீதரன் ….. 17 5. மகான் கடுவெளிச்சித்தர்… ஞானத்திருவடி (ஏப்ரல் 2009) | திருக்குறள் – வெஃகாமை | புண்ணிய செயல்கள் எவை?Read more

மே 2008 நமது வேதம் திருக்குறள் ஓங்காரக்குடில் மகான் விளக்கம்

அகத்தியர் துணை நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக சுவாமிகள் அவர்கள் தலைமையில் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க அறக்கட்டளையின் நித்திய செயல்பாடுகள் “வான்சிறப்பு” வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. துப்பார்க்குத்… மே 2008 நமது வேதம் திருக்குறள் ஓங்காரக்குடில் மகான் விளக்கம்Read more

ஆகஸ்ட் 2008 ஞானத்திருவடி | திருக்குறள் – இல்வாழ்க்கை ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அனுபவ உரை

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை சர்வதாரி- 1 ஆவணி – 5 விலை : ரூ.10/ நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக சுவாமிகள் உள்ளடக்கம்… ஆகஸ்ட் 2008 ஞானத்திருவடி | திருக்குறள் – இல்வாழ்க்கை ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அனுபவ உரைRead more

July 2008 Gnanathiruvadi | ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை சர்வதாரி – 1 ஆடி

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி  தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி  ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை சர்வதாரி-1 ஆடி-4 விலை : ரூ.10/ நிறுவனர் ,  சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு  தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக சுவாமிகள் உள்ளடக்கம் 1. திருக்குறள்… July 2008 Gnanathiruvadi | ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை சர்வதாரி – 1 ஆடிRead more

Gnananthiruvadi May-2017 Books Tamil Spirituality pooja books in tamil tamil spiritual books pdf best spiritual books in tamil

Read as 3D Flip book அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி வைகாசி (மே – 2017) விலை : ரூ.10/-) முருகப்பெருமானின் கல்கி… Gnananthiruvadi May-2017 Books Tamil Spirituality pooja books in tamil tamil spiritual books pdf best spiritual books in tamilRead more

2008 ஏப்ரல் | மாதஇதழ் ஞானத்திருவடி | ஓங்காரக்குடில் | Ongarakudil | Monthly magazine | Gnanathiruvadi | April 2008

Ongarakudil | Monthly magazine | Gnanathiruvadi | April 2008  Siddhar Noolgal Sithargal Books Online 2008 ஏப்ரல் | மாதஇதழ் ஞானத்திருவடி | ஓங்காரக்குடில் ஓம் அகத்தீசாய நம  ஞானத்திருவடி  சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை… 2008 ஏப்ரல் | மாதஇதழ் ஞானத்திருவடி | ஓங்காரக்குடில் | Ongarakudil | Monthly magazine | Gnanathiruvadi | April 2008Read more

அக்டோபர் 2017 – 22.09.1997 அன்று அருளிய “சன்மார்க்கத்தில் யோகநெறி” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2017

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2017) முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள்… அக்டோபர் 2017 – 22.09.1997 அன்று அருளிய “சன்மார்க்கத்தில் யோகநெறி” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2017Read more

செப்டம்பர் 2017 – 14.04.1998 அன்று அருளிய “கற்றதன் பயனே அகத்தியரை பூஜிப்பதுதான்” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2017

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி புரட்டாசி (செப்டம்பர் – 2017) முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள்… செப்டம்பர் 2017 – 14.04.1998 அன்று அருளிய “கற்றதன் பயனே அகத்தியரை பூஜிப்பதுதான்” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2017Read more

Lucky Wisdom Persons

  • Visits Today: 563
  • Total Visits: 308458
  • Total Visitors: 1
  • Total Countries: 171

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்