டிசம்பர் 2013 – 22.09.2013, தீட்சை விழா அன்று குருநாதர் அருளிய அருளுரை – DECEMBER 2013

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை விஜய மார்கழி (டிசம்பர் – 2013) விலை : ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… டிசம்பர் 2013 – 22.09.2013, தீட்சை விழா அன்று குருநாதர் அருளிய அருளுரை – DECEMBER 2013Read more

நவம்பர் 2013 – மகான் மாணிக்கவாசகர் அருளிய போற்றித் திருஅகவலுக்கு குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை விஜய கார்த்திகை (நவம்பர் – 2013)                                                     விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு அரங்கமகா தேசிக… நவம்பர் 2013 – மகான் மாணிக்கவாசகர் அருளிய போற்றித் திருஅகவலுக்கு குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2013Read more

அக்டோபர் 2013 – ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவலுக்கு – குருநாதர் அருளுரை OCTOBER 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை விஜய – ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2013)                                                  விலை : ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு… அக்டோபர் 2013 – ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவலுக்கு – குருநாதர் அருளுரை OCTOBER 2013Read more

செப்டம்பர் 2013 – மரணமிலாப் பெருவாழ்விற்கும் கடனில்லா இல்லறத்திற்கும் தலைவன் திருவடியே துணை – குருநாதர் அருளுரை SEPTEMBER 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை விஜய புரட்டாசி (செப்டம்பர் – 2013)                                                   விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு அரங்கமகா தேசிக… செப்டம்பர் 2013 – மரணமிலாப் பெருவாழ்விற்கும் கடனில்லா இல்லறத்திற்கும் தலைவன் திருவடியே துணை – குருநாதர் அருளுரை SEPTEMBER 2013Read more

ஆகஸ்ட் 2013 – குருநாதரின் 78ஆம் அவதார விழா, சித்ரா பௌர்ணமி விழா & மகான் அகத்தியர் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவின் போது அருளிய குருநாதர் அருளுரை – AUGUST 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை விஜய ஆவணி (ஆகஸ்ட் – 2013)                                               விலை : ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு அரங்கமகா… ஆகஸ்ட் 2013 – குருநாதரின் 78ஆம் அவதார விழா, சித்ரா பௌர்ணமி விழா & மகான் அகத்தியர் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவின் போது அருளிய குருநாதர் அருளுரை – AUGUST 2013Read more

ஜூலை 2013 – மகான் இராமதேவர் அருளிய முதல் நிலை யோகப்பயிற்சி (2) குருநாதர் அருளுரை JULY 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை விஜய ஆடி (ஜூலை – 2013)                                                  விலை : ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… ஜூலை 2013 – மகான் இராமதேவர் அருளிய முதல் நிலை யோகப்பயிற்சி (2) குருநாதர் அருளுரை JULY 2013Read more

ஜூன் 2013 – மகான் இராமதேவர் அருளிய முதல் நிலை யோகப்பயிற்சி – குருநாதர் அருளுரை- JUNE 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை விஜய ஆனி (ஜூன் – 2013) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… ஜூன் 2013 – மகான் இராமதேவர் அருளிய முதல் நிலை யோகப்பயிற்சி – குருநாதர் அருளுரை- JUNE 2013Read more

மே 2013 – ஓங்காரக்குடிலாசான் அருளிய ஆன்மீக உபதேசப் பேட்டி MAY 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை விஜய வைகாசி (மே – 2013)  விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… மே 2013 – ஓங்காரக்குடிலாசான் அருளிய ஆன்மீக உபதேசப் பேட்டி MAY 2013Read more

ஏப்ரல் 2013 – காயமே இது பொய்யடா – குருநாதர் அருளுரை APRIL 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை நந்தன சித்திரை (ஏப்ரல் – 2013)                                                       விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… ஏப்ரல் 2013 – காயமே இது பொய்யடா – குருநாதர் அருளுரை APRIL 2013Read more

மார்ச் 2013 – ஞானிகள் பற்றிய அனுபவ விளக்கம் – குருநாதர் அருளுரை MARCH 2013

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை நந்தன பங்குனி(மார்ச் – 2013)                       … மார்ச் 2013 – ஞானிகள் பற்றிய அனுபவ விளக்கம் – குருநாதர் அருளுரை MARCH 2013Read more

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்