டிசம்பர் 2012 – சுப்ரமணியர் கடவுளானது எப்படி? – குருநாதர் அருளுரை DECEMBER 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை நந்தன மார்கழி (டிசம்பர் – 2012) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக சுவாமிகள்… டிசம்பர் 2012 – சுப்ரமணியர் கடவுளானது எப்படி? – குருநாதர் அருளுரை DECEMBER 2012Read more

நவம்பர் 2012 – சிவஞானபோதம் 12ம் சூத்திரம் விளக்கம் – குருநாதர் அருளுரை NOVEMBER 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மை பத்திரிக்கை நந்தன கார்த்திகை (நவம்பர் – 2012) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… நவம்பர் 2012 – சிவஞானபோதம் 12ம் சூத்திரம் விளக்கம் – குருநாதர் அருளுரை NOVEMBER 2012Read more

அக்டோபர் 2012 – பூரணம் என்னும் யோக இரகசியம் – குருநாதர் அருளுரை OCTOBER 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன. ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2012)                                                      விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ… அக்டோபர் 2012 – பூரணம் என்னும் யோக இரகசியம் – குருநாதர் அருளுரை OCTOBER 2012Read more

செப்டம்பர் 2012 | இருள்சேர் இருவினை சேராமல் காக்கும் இறைவனே வள்ளுவபெருமான் | குருநாதர் அருளுரை SEPTEMBER 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன புரட்டாசி (செப்டம்பர் – 2012)                                                       விலை:ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… செப்டம்பர் 2012 | இருள்சேர் இருவினை சேராமல் காக்கும் இறைவனே வள்ளுவபெருமான் | குருநாதர் அருளுரை SEPTEMBER 2012Read more

ஆகஸ்டு 2012 – இல்லறத்தாருக்கு ஓர் உபதேசம் – குருநாதர் அருளுரை AUGUST 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன ஆவணி (ஆகஸ்டு – 2012)                                                      விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ… ஆகஸ்டு 2012 – இல்லறத்தாருக்கு ஓர் உபதேசம் – குருநாதர் அருளுரை AUGUST 2012Read more

ஜுலை 2012 – சைவமே ஜென்மத்தை கடைத்தேற்றும் – குருநாதர் அருளுரை JULY 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன ஆடி (ஜுலை – 2012)                                                     விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக… ஜுலை 2012 – சைவமே ஜென்மத்தை கடைத்தேற்றும் – குருநாதர் அருளுரை JULY 2012Read more

ஜுன் 2012 – திருக்குறள் – அமைச்சு அதிகாரத்திற்கு – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன ஆனி (ஜுன் – 2012)                                                     விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக சுவாமிகள்… ஜுன் 2012 – திருக்குறள் – அமைச்சு அதிகாரத்திற்கு – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2012Read more

மே 2012 – எமபயம் நீங்க ஓர் உபாயம் – குருநாதர் அருளுரை MAY 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன வைகாசி (மே – 2012) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக சுவாமிகள்… மே 2012 – எமபயம் நீங்க ஓர் உபாயம் – குருநாதர் அருளுரை MAY 2012Read more

ஏப்ரல் 2012 – அருட்பெருஞ்ஜோதியை அடையும் முறை. APRIL 2012

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி       ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை நந்தன சித்திரை (ஏப்ரல் – 2012)                                            விலை : ரூ.10/ நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… ஏப்ரல் 2012 – அருட்பெருஞ்ஜோதியை அடையும் முறை. APRIL 2012Read more

மார்ச் 2012 – “சித்த தத்துவமும் பொருளாதாரமும்” – குருநாதர் அருளுரை MARCH 2012 – GNANATHIRUVADI

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிக்கை கர பங்குனி (மார்ச் – 2012) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜதேசிக… மார்ச் 2012 – “சித்த தத்துவமும் பொருளாதாரமும்” – குருநாதர் அருளுரை MARCH 2012 – GNANATHIRUVADIRead more

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்