ஞானத்திருவடி ஆகஸ்ட் 2017 | குருநாதர் அருளிய “விருந்தே வேள்வியாகும்” அருளுரை

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி ஆவணி (ஆகஸ்ட் – 2017)  Sidhdha sithargal book AUGUST 2017 முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக… ஞானத்திருவடி ஆகஸ்ட் 2017 | குருநாதர் அருளிய “விருந்தே வேள்வியாகும்” அருளுரைRead more

ஜுலை 2017 – 28.06.1998 அன்று அருளிய “தலைவன் திருவடியே பிறவிப்பிணிக்கு மருந்து” – குருநாதர் அருளுரை – JULY 2017

    அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி ஆடி (ஜுலை – 2017) முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக… ஜுலை 2017 – 28.06.1998 அன்று அருளிய “தலைவன் திருவடியே பிறவிப்பிணிக்கு மருந்து” – குருநாதர் அருளுரை – JULY 2017Read more

ஜுன் 2017 – 24.01.1997 அன்று அருளிய “பொய் வேடதாரியும், உண்மை ஆன்மீகமும்” – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2017

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி ஆனி (ஜுன் – 2017) முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள்… ஜுன் 2017 – 24.01.1997 அன்று அருளிய “பொய் வேடதாரியும், உண்மை ஆன்மீகமும்” – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2017Read more

ஞானத்திருவடி ஏப்ரல் 2017 – “சத்தும் அசத்தும்” “சத்து அசத்து”| Gnanaththiruvadi April 2017 “saththum Asaththum” saththu asaththu

    அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஹேவிளம்பி சித்திரை (ஏப்ரல் – 2017)   முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… ஞானத்திருவடி ஏப்ரல் 2017 – “சத்தும் அசத்தும்” “சத்து அசத்து”| Gnanaththiruvadi April 2017 “saththum Asaththum” saththu asaththuRead more

ஞானத்திருவடி மார்ச் 2017 | “குரு மொழி கேட்க பெரு வழி கிட்டும்”

Ongarakudil Gnananthiruvadi “Guru mozhi ketka peru vazhi kittum” MARCH 2017 அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி பங்குனி (மார்ச் –… ஞானத்திருவடி மார்ச் 2017 | “குரு மொழி கேட்க பெரு வழி கிட்டும்”Read more

ஓங்காரக்குடில் ஞானத்திருவடி பிப்ரவரி 2017 “பக்தியே வினையை வெல்லும் உபாயம்”

Ongarakudil Gnanathiruvadi FEBRUARY 2017 “pakthiye vinaiyai vellum upayam” Mahan Arangar Who is the best spiritual guru in India? அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான்… ஓங்காரக்குடில் ஞானத்திருவடி பிப்ரவரி 2017 “பக்தியே வினையை வெல்லும் உபாயம்”Read more

ஓங்காரக்குடில் ஜனவரி 2017 “தூல சூட்சும ரகசியம்” | Ongarakudil Guru Preaching “Dhoola sootchuma ragasiyam” | Gnanathiruvadi JANUARY 2017

  அகத்தியர் துணைஅருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதிதனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி தை (ஜனவரி – 2017) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள்… ஓங்காரக்குடில் ஜனவரி 2017 “தூல சூட்சும ரகசியம்” | Ongarakudil Guru Preaching “Dhoola sootchuma ragasiyam” | Gnanathiruvadi JANUARY 2017Read more

டிசம்பர் 2016 – 27.02.1998 அன்று அருளிய “கருணையுள்ள மகான் அகத்தியர் பெருமை” – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி மார்கழி (டிசம்பர் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… டிசம்பர் 2016 – 27.02.1998 அன்று அருளிய “கருணையுள்ள மகான் அகத்தியர் பெருமை” – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2016Read more

நவம்பர் 2016 – 26.07.1998 அன்று அருளிய “இயற்கையும் ஞானிகளும்” – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி கார்த்திகை (நவம்பர் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… நவம்பர் 2016 – 26.07.1998 அன்று அருளிய “இயற்கையும் ஞானிகளும்” – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2016Read more

அக்டோபர் 2016 – 19.10.1996 அன்று அருளிய “பூதாதி லயம்” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி 2 ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2016) விலை: ரூ.10/-   முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு… அக்டோபர் 2016 – 19.10.1996 அன்று அருளிய “பூதாதி லயம்” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2016Read more

Lucky Wisdom Persons

  • Visits Today: 454
  • Total Visits: 270107
  • Total Visitors: 1
  • Total Countries: 171

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்